В похвално кратък срок получихме отговор на поставеното питане относно процедурата за избора на изпълнител на обект „Преустройство на сектор […]
При справка в електронната система за обществени поръчки с колегите Кристиян Генев и Маргарита Симеонова случайно установихме, че кметът на […]
На 7 май с колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев сезирахме областния управител за редица нередности по решението, с което […]
С колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев внесохме в областна администрация искане да бъде върнато за преразглеждане Решение № 75/27.04.2021 […]