На 7 май с колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев сезирахме областния управител за редица нередности по решението, с което Общинския съвет реши част от двора на ДГ „Калина“ да се преобразува от публична в частна общинска собственост и да бъде сключен предварителен и окончателен договор по чл.15 от ЗУТ за продажба.

На 17 май, т.е. вчера, ВрИД Областен управител издава Заповед РД-02-03-89/17.05.2021 г., с който връща въпросното решение за повторно разглеждане с основен мотив :

„Решението на Общински съвет – Трявна е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон и в несъответствие с целта на закона …

В конкретния случай, липсва изложение на каквито и да било мотиви от страна на Общински съвет-Трявна, че част от имот с проектен идентификатор 73403.501.3070 по КККР с адрес гр. Трявна с адрес: гр. Трявна, ул. „Възрожденска” № 14, е престанал да има предназначение „за обект за детско заведение”, респ. че вече не задоволява обществени потребности от местно значение и е отпаднала необходимостта същият да бъде в режим на публична общинска собственост.

Проявеното желание от страна на посочените лица за закупуване на имота не може да се приеме за основание същият да е престанал да има предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.“

В придружителното писмо от Областния управител до Общински съвет – Трявна изрично е записано, че с издаването на тази Заповед „Решение № 75 от 27.04.2021 г., в частта му, предмет на горепосочената заповед, не влиза в сила.“

В рамките на 24 часа Председателят на Общински съвет – Трявна се запознава с въпросната Заповед и подготвя предложение за „Повторно обсъждане на Решение № 75 прието на 27.04.2021 г. от Общински съвет – Трявна, върнато със Заповед РД-02-03-89/17.05.2021 г. на Вр.и.д. областен управител на Област Габрово“, което е входирано на 18 май (днес).

Това предложение беше разпратено на съветниците в 11:29 на 18 май (днес), а първото заседание на Постоянна комисия към общински съвет – Трявна започва в 13:00 същия ден.

С пълния текст на предложението на Председателя на Общински съвет – Трявна можете да се запознаете тук:

Повторно разглеждане на предложението за продажба на част от двора на ДГ „Калина“ Трявна

Предложението на Председателя изпревари дори получаването на отговор от сезирана институция – отговорът на областния управител бе получен днес в 13:39 и го публикуваме тук:

Писмо с № КАК-01-779-1/18.05.2021 г. на ВрИД областен управител на област Габрово

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *