Получихме отговори на поставените от нас уточняващи въпроси за състоянието на „Здравец“ ЕООД и общинските горски територии. Смятаме, че информацията […]
Снимка: PxHere
Общинска администрация отговори поне частично на питането ни за свършената работа по уточняване местоположението ва бъдещата спортна зала в Трявна. […]
Снимка: PxHere
В контекста на обсъжданията след края на извънредното заседание на Общински съвет – Трявна на 5 ноември 2020 година и […]
Днес от името на временната комисия за пешеходното преминаване на ЖП линията между улиците „Стара планина“ и „Здравец“ беше изпратено […]
От публикация на официалния сайт на Община Трявна разбрахме, че администрацията вече е внесла становище-възражение в РИОСВ – Велико Търново, […]