През миналата седмица в общественото пространство стана известно, че съществува намерение за изграждане на „Инсталация за производство на индустриален компост“ в имота на бившия Ланатекс в Трявна.   За нас това също беше новина и тъй като публикуваната информация на сайта на Община Трявна беше недостатъчна за преценка на инвестицията, поехме ангажимент да поискаме подробности от от РИОСВ-Велико Търново за постъпилото при тях инвестиционно предложение.

Чест прави на РИОСВ-Велико Търново, че доста преди да изтече законоустановения срок получихме изчерпателен отговор на поставените въпроси. С неговото съдържание може да се запознаете в прикачените файлове.

За удобство тук ще представя най-обща извадка от инвестиционното предложение:

„Хелиас“ ЕООД е наемател на въпросния имот и смята в него да създаде инсталация за производство на индустриален компост с капацитет 23 800 тона годишно. В инвестиционното предложение има подробна таблица за количествата от различните отпадъци, които е планирано да се разграждат в инсталацията. Конкретните кодове отпадъци са: Животински изпражнения, урина и тор (най-голяма част), Отпадъци от корк и дървесни кори, Асфалтови смеси, Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, Биоразградими отпадъци, Отпадъци от Пазари. В последствие фирмата се отказва от намерението си да компостира асфалтови смеси.

 Технологията е чрез открит, статичен метод с принудително аериране на компостните купчини.

Инвеститорът описва технологичният процес така: „Отпадъците ще се компостират в покрити аерирани купове (редове). Наличието на мембрана осигурява условия на отпадъците, да не бъдат повлияни от атмосферните условия. Инсталираната система за аерация с въздуховоди. осигурява принудително аериране на куповете. Комбинацията от мембранно покритие и контролирана аерация позволява протичането на устойчив процес. Полученият в резултат изолационен слой въздух гарантира равномерно разпределение на температурата в тялото на куповете, като по този начин осигурява постоянна хигиенизация на компостирания материал. В същото време, мембраната служи и като физическа бариера срещу миризми и други газообразни вещества, отделяни от компостирания материал. По този начин мембраната се явява ефективна бариера срещу спори и микроорганизми. Мембраната предпазва отмиването на инфилтрат от компоста и замърсяването на площадката при лоши метеорологични условия.“

„В производственият цикъл ще се използва вода за овлажняване постигане на оптимална влажност за процеса. Общото необходимо количество вода ще е около 80 куб.м./месечно. Няма да бъде използвана вода от ВиК мрежата на гр. Трявна. Водата за производствени нужди ще бъде доставяна с цистерна от лицензирана фирма доставчик на тази услуга.“

Индустриалният компост „представлява стабилизиран органичен материал, богат на минерали и органични съединения, служещ за долен почвен слой при култивация на неплодородни терени за нуждите на селското стопанство на страни извън ЕС. Продуктът е изцяло предназначен за износ извън ЕС, съгласно съществуващи договори на „Хелиас“ ЕООД“.

От отговора на РИОСВ-Велико Търново разбираме, че предоставената до този момент информация е първична и предстои да бъде разширена с детайли за технологията, след което предстои институциите да оценят здравния риск от предвидените дейности.

В дадения 14 дневен срок не са постъпили никакви мнения и становища, което според мен може да се обясни с пропускането от обществото на информацията публикувана на сайта на Община Трявна.

Процедурата продължава и ние ще продължим да я следим и да информирам обществото за нейното развитие, а по-долу можете да се запознаете с нашето питане, отговора на РИОСВ и предоставените копия на инвестиционното предложение и допълнителното писмо на „Хелиас“ ЕООД:

Питане

Отговор от РИОСВ – Велико Търново

Инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД

Писмо от „Хелиас“ ЕООД

One response

  1. При така прочетеното разбирам че ще образуват горими газове,най вече метан.Как ще бъдат използвани тези газове?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *