След изпратено запитване във връзка с редица документи внесени в общинския съвет преди да бъдат съгласувани с НИНКН поискахме да […]
В отговор на Писмо от Община Трявна с изх. № 16 00-12-001/16.06.2021 г., с което се иска принципно решение от […]
Съдбата на  парчето от двора на ДГ „Калина“, което се гласи за продажбаq все още далеч не е решена. След […]
С колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев внесохме в областна администрация искане решението на Общински съвет- Трявна за продажба на […]