В похвално кратък срок получихме отговор на поставеното питане относно процедурата за избора на изпълнител на обект „Преустройство на сектор за водолечение на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД“.

Припомням, че за участие в процедурата е била поканена само една фирма, което породи у мен и колегите Кристиян Генев и Маргарита Симеонова редица въпроси, които поставихме на Кмета на Община Трявна.

С получения отговор можете да се запознаете подробно по-долу, а моето впечатление от получения отговор е, че усърдно се избягва даването на конкретни отговори:

  • В предоставения отговор е разяснено подробно защо е избран този вариант за възлагане – след разпращане на покани, но така и не разкрива мотива да бъде изпратена покана само на една фирма.
  • Добра индикация е твърдението на кмета, че тя „и служителите в Община Трявна работят съвместно и в екип, като решенията в повечето случаи се вземат по този начин“. Дано това да е валидно не само, когато се търси отговорност.
  • Оказва се, че фирмата, на която е изпратена покана, сама е потърсила администрацията за среща във връзка с възлагането на обекта и въз основа на тази среща именно на въпросната фирма е изпратена поканата, но в установения срок дори тази фирма не е подала оферта.
  • Очевидно за Кмета на Трявна  във факта, че регистрацията в Централния професионален регистър на строителя на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД е направена на 11 февруари 2021 г., 6 дни след официалното одобрение на проекта на Община Трявна от „Красива България“ и че фирмата разполага с машини, съоръжения и оборудване за три хиляди лева и има трима души персонал, няма нищо обезпокоително и тя „не разбира“ какво се опитваме да установим с него.
  • Очевидно ще се наложи да преформулираме въпроса си “Случайност ли е, че единствената поканена за участие фирма „БИЛДМАСИВ“ ЕООД е със съставител на Годишния си финансов отчет Нелли Конакчиева“, за да е по-ясен и евентуално да получим по конкретен отговор. Може да опитаме с: „Има ли сред заемащите ръководни позиции в адиминстрацията лице, чиято фамилия да съвпада със съставителя на ГФО на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД и за случайно съвпадение на имената ли се касае или съществува роднинска връзка между двете лица?“
  • В отговора така и не се посочват конкретни тревненски фирми, с които са водени разговори, но пък се уточнява, че разговорите са не за възлагане, а за подаване на оферти, сякаш възлагането може да стане без предварително представяне на оферти… или пък може?
  • За мен най-интригуващо е твърдението на Кмета, че тревненски фирми са отказали по лични съображения?!?  По-тревожното обаче е, че другите фирми (явно тези, които нямат лични съображения срещу участие в процедура, обявена от Община Трявна) са заявили, че изпълнението би било финансово неизгодно.

Възниква въпросът има ли проблем с условията на поръчката или спецификациите за изпълнение на обекта, който да прави невъзможно или нерентабилно нейното спечелване. Логично би било Община Трявна да опита да коригира нещо в условията на процедурата или проектно-сметната документация, най-малкото за да си осигури интерес от фирмите, конкуренция между кандидат-изпълнителите и по-изгодни условия, защото припомням съфинансирането на проекта от общинския бюджет е 57 980 лева.

Вместо това е предпочетено условията да се запазят непроменени и да се изпрати покана на конкретна фирма, която апропо също не е подала документи, което е наложило ново удължаване на срока по процедурата.

Ще поставим два конкретни въпроса на администрацията след получената допълнителна информация:

  1. Защо изпълнението на обекта би било „финансово неизгодно“ за тревненските фирми? Кои са конкретните конфликтни точки в проектно-сметната документация или условията на процедурата, които са посочили фирмите,  с които са водени разговори? Какви възможности има община Трявна да отстрани тези недостатъци?
  2. Има ли сред заемащите ръководни позиции в администрацията лице, чиято фамилия да съвпада със съставителя на ГФО на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД Нелли Конакмиева и за случайно съвпадение на имената ли се касае или съществува роднинска връзка между двете лица?

Отговор на кмета на Община Трявна

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *