При справка в електронната система за обществени поръчки с колегите Кристиян Генев и Маргарита Симеонова случайно установихме, че кметът на Община Трявна е публикувала на 14 май покана към 1 фирма за възлагане на обект „Преустройство на сектор за водолечение на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД“.

Срокът за подаване на оферти изтича днес на 25 май.

Финансиране за този обект беше отпуснато по Проект „Красива България“ след повторно кандидатстване и гласувано финансиране от Капиталовата програма на Община Трявна в размер на 57 980 лева.

Логично се поинтересувахме коя е фирмата, която Община Трявна е избрала да покани за изпълнител.

„БИЛДМАСИВ“ ЕООД има кратка история – фирмата е с адрес в град Златарица, и е регистрирана през март 2019 година и видно от публикуваната в търговския регистър информация през същата година има всичко 1000 лева разходи за персонал, който наброява 1 човек. През 2020 година персоналът нараства до 3 (трима)души.

Капиталът на фирмата е 500 лева, а Дълготрайните й активи и през двете години са били и остават на стойност 3000 лева.

Допълнително в самия предмет на дейност на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД на първо място е записано „ДЪРВОДЕЛСТВО. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПОКРИВИ И ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ. ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ.“, а „Изпълнение на вътрешно-ремонтни строителни дейности“, предполагаме е сред „ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“ в края на предмета на дейност на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД.

Апропо фирмата има спечелен проект за „Преустройство и оборудване на селскостопанска сграда с идентификатор 30962.109.19.1 в цех за обработка на масивна дървесина“, което потвърждава основния й предмет на дейност.

„БИЛДМАСИВ“ ЕООД все пак има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, но тя също е от скоро – от 11 февруари 2021 година.

Дори одобрението на проекта на Община Трявна по „Красива България“ изпреварва тази регистрация с 6 дни (5 февруари 2021 година).

Опитът в строителството, който има тази фирма според изнесените данни в Камарата на строителите, е в 1 (един) обект, а именно СМР НА ОБЕКТ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА СГРАДА, бивша пожарна – I етап, гр. Златарица на стойност 40 000 лева и за него няма приложени референции.

Логично попитахме кметът на ОБщина Трявна следното:

1.            Защо е изпратена покана само на една фирма, щом законът позволява такива да бъдат пратени на няколко фирми, което е предпоставка за по-голяма конкуренция?

2.            Как е избрала конкретната фирма, на която да бъде изпратена покана? 

3.            Какъв е контакта между Община Трявна и „БИЛДМАСИВ“ ЕООД?

4.            Кметът на Общината знае ли, че регистрацията в Централния професионален регистър на строителя на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД е направена на 11 февруари 2021 година,  6 дни след официалното одобрение на проекта на Община Трявна от „Красива Бълария“?

5.            Случайност ли е, че единствената поканена за участие фирма „БИЛДМАСИВ“ ЕООД е със съставител на Годишния си финансов отчет Нелли Конакчиева и лице за контакти Нелли Конакчиева?

6.            С кои тревненски фирми са водени разговори за възлагане на обекта?

7.            Какви са били мотивите, с които тревненските фирми са отказали на Кмета да участват в реализацията на този проект?

Очакваме отговори в най-кратък срок и се надяваме да го получим преди подписването на договор с изпълнителя.

ПИТАНЕ

Поръчката в системата на ЦАИС АОП

ГФО за 2019 година на „БИЛДМАСИВ“ ЕООД – търговски регистър

Данни за „БИЛДМАСИВ“ ЕООД в Централния професионален регистър на строителя

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *