Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 25.06.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие на 24.06.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 24.06.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 24.06.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 24.06.2020 г.

 1. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2019 г.
 2. Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г. – капиталови разходи – салон читалище
 3. Предложение относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги – кадастър
 4. Предложение относно освобождаване от винетна такса Трявна-Плачковци
 5. Предложение относно обезопасяване и възстановяване на пешеходна пътека на ул. „Ст. планина“ № 85 в гр. Трявна
 6. Предложение относно частично прекратяване на Договор № 265-СДУР-19 от 02.09.2019 г. – Кисийска мера
 7. Предложение относно разделяне на имот Кисийска мера и варианти за отдаване под наем
  Сигнал до общинския съвет от Денислава Недева, получен на 23.06.2020г.
 8. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  по искане от Христо Бъчваров
 9. Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя по искане от Златьо Кънев
 10. Предложение за разрешаване изработване на ПУП – план за регулация и план за застрояване за Божковска поляна