Една малка победа! Прекалено много пъти чуваме, че водим безнадеждни битки, че няма как да променим нещата… оказа се, че […]
В понеделник след мое изрично настояване получихме Доклада на администрацията за нанесените щети върху публична инфраструктура и частни имоти. Запознах […]