Отговарям в отворено писмо на колежката Нели Цанева, която вчера заяви, че ще се въздържи от гласуване по предложението на […]
Община Трявна провеждала „обществено обсъждане“ на проекта за реконструкция на улиците „Захари Петров“ и „Цаньо Шишков“. Че те се нуждаят […]