С колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев внесохме в областна администрация искане да бъде върнато за преразглеждане Решение № 75/27.04.2021 г. на Общински съвет – Трявна.

Решението е за преобразуване на част от двора на ДГ „Калина“ от публична в частна общинска собственост и сключване на предварителен и окончателен договор по чл.15 от ЗУТ за продажба.

В искането извеждаме 7 конкретни чисто правни и процедурни нередности при взимането на това решение от Съвета, а именно:

  1. Материалите по това предложение са раздадени на общинските съветници 15 минути преди начало на първото заседание на постоянните комисии.
  2. Разгледаното и прието на 27 април 2021 година предложение е официално и публично оттеглено от неговия вносител още на 27 август 2020 година и не е внасяно повторно в Общински съвет – Трявна.
  3. Не са посочени фактически обстоятелства, доказващи че частта от имота вече няма предназначение за трайно задоволяване на обществената потребност.
  4. Не са приложени доказателства за отпаднала необходимост, а само такива за недобро стопанисване и оползотворяване на имота от страна на Община Трявна и ДГ „Калина“.
  5. За двора на Детска градина „Калина“ в гр. Трявна не са изпълнени всички изисквания на новата Наредба № 24 за физическата среда и Наредба за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата изменени през септември 2020 година.
  6. Липсва становище от Министъра на образованието, което е задължително според чл. 134 (9) от ЗУТ при стартиране на процедура по изработване на проект за изменение на ПУП на имот отреден за  детско заведение, какъвто е дворът на ДГ „Калина“
  7. Член 15 (3) от ЗУТ е неприложим в конкретния случай, тъй като имотът на заявителите не е урегулиран, бивайки част от УПИ отредено за МВР, както самите те потвърдиха пред Съвета.

Нередностите в морално отношение на така взетото решение, според нас, нямат нужда от коментар и говорят достатъчно ясно сами за себе си.


С пълните мотиви към нашето искане до Областния управител може да се запознаете ТУК.

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *