На сайта на Община Трявна е качено обявление за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на индустриален компост“ за вземане на […]
Кандидатстването пред Норвежкия финансов механизъм за енергийна ефективност на здравната инфраструктура на Общината беше един от мотивите, с които колегите […]
През миналата седмица в общественото пространство стана известно, че съществува намерение за изграждане на „Инсталация за производство на индустриален компост“ […]
Изпълниха се първите три тримесечия от годината. Наближава моментът, когато администрацията ще внесе своето предложение за план-сметка за Такса битови […]