Последователност, предвидимост, в интерес на гражданите… Добре звучи, но днес Общински съвет – Трявна отхвърли с 13 гласа „Въздържал се“ […]
Чест прави на кмета на Община Трявна, че откликна на призива ни и промени решението си за зимното облекло на […]
Поне каквото се полага! На отминалото на 28 октомври 2021 година заседание на Общински съвет – Трявна поставих питане за […]
Както обещахме в социалните мрежи днес изпратихме на кмета на Община Трявна официално писмо с предложение да бъде изграден електронен […]