В напрегнатия дневен ред на днешното заседание някак не остана време Председателят на Общинския съвет да информира за Решението на […]
„Административен съд, гр. Габрово Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Решение №113/20.05.2021г. на Общински съвет Трявна…“ Това се казва в Решение […]
Пореден светъл ден!Близо две години питам какво се случва с бракуваните контейнери за смет на Община Трявна. Преди месец, в […]
На 18 октомври 2021 година Тони Тодорова е заличена като управител на „Здравец“ ЕООД. Това до преди по-малко от два […]
Миналия четвъртък чух, а днес и прочетох в новия брой на „Тревненска седмица“, че подвеждам „обществеността в нашия град“. Силни […]