Във връзка с публикация в „елитна медия“ с името и лика ми и в качеството ми на общински съветник, издигнат от гражданската квота на „Демократична България“, чието име също е замесено, считам за необходимо да изкажа позицията си.

1. Думите в статията почти повтарят думите на колега от Общински съвет Трявна по време на заседание на постоянните комисии. Изненадващият за някои „Конфликт на интереси“ е деклариран надлежно преди заседанието на комисията, на която съм член, поради тази причина не съм участвала нито в дебатите, нито в гласуванията.

2. Отправих искане и получих становище от КПКОНПИ относно евентуалния конфликт на интереси и изпълнявам техните препоръки. На основание чл. 63, ал. 1 от ЗПКОНПИ следва да направя самоотвод по предложенията, които ме засягат.

3. Имам положително становище от Настоятелството на НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна за наемането на помещението и дейностите, които смятам да развивам в него.

4. Въпреки че по закон юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза (какъвто е случаят с Фондация Серендипия) имат право да получат помещение безвъзмездно, в заявлението изрично е поискано помещението да бъде отдадено под наем и кметът е внесъл предложение съгласно действащата тарифа, която не е променена във връзка с въпросното заявление. Общински съвет може при разглеждане на предложението да определи друга наемна цена.

5. Във връзка с подготовката на План за младежта на Община Трявна за 2022 година в качеството си на младежки работник предоставих на Община Трявна информация за заплануваните дейности от представляваните от мен организации, но не съм отправяла искане за финансирането им и това е проверимо в деловодството на Общинска администрация. Предложените в плана индикативни суми са главно за награди за участниците в дейностите и в случай, че бъдат използвани, те ще им бъдат изплатени директно от Община Трявна. А ето ги и предложенията:

Представяне на програмите „Еразъм +” и “Европейски корпус за солидарност“ – 0.00 лв.

Турнир по тенис на маса – 120.00 лв.

„Стрийт Арт“ – 300.00 лв.

„Обиколка около Трявна“ – спортно събитие – 500.00 лв.

Мотивационни срещи – 0.00 лв.

Състезание за улични спортисти – 150.00 лв.

Туристически походи – 100.00 лв.

„Кино край реката“ – 800.00 лв.

Ден на околната среда – 100.00 лв.

Ден на туризма – 300.00 лв.

„Пътят на боклука“ – видео обзор – 0.00 лв

Фото конкурс „Трявна – традиции и минало“ – 400.00 лв

Лагер „Аз и Европа“ – 500.00 лв.

Седмица на гората – 150.00 лв.

Творчески работилници – 180.00 лв.

Fun Навън Фест 2022 – 3000.00 лв.

6. Тъй като често се спекулира с НПО сектора в България, бих искала да предоставя на гражданите и следната информация, която, както „списалият“ статията твърди, е публично достъпна и в Търговския регистър.

Сдружение „Свят на бъдещето“ е регистрирано в гр. Велико Търново през 2016 година. Фокус на дейността му е екологичното образование за деца и младежи и успешно развива инициативата „КилерЪ“, образователна кампания „Герои на планетата“, фестивал „Fun Навън“, и др.

„Фондация Серендипия“ е регистрирана в гр. Трявна през 2021 година. Нейната основна цел е да търси и предоставя възможности за пълноценно оползотворяване на свободното време на гражданите на Община Трявна. Не една възможност за привличане а финансиране има изискване кандидатите да бъдат регистрирани на територията на административния център, в който ще се осъществяват дейностите. Това именно отваря нови възможности за повече събития в нашата община.

One response

  1. Бих искала да знам името на предполагаемия доброжелател от общински съвет Трявна. Ако прецените , че е уместно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *