Подозираме, че има нов административен срок за отговор на питания на общински съветници – 4 месеца.             Получихме и друг точно […]
След точно 4-месечно  очакване  получихме писмо в отговор на поставените въпроси за проекта за канализационен колектор на улица „Украйна“. Сравнително […]
Пролетта дойде, още една зима отмина със студени коридори на поликлиниката. Ние продължаваме да работим поне за следващата зима това […]