Извънредна сесия за прегласуване на план-сметката за Такса битови отпадъци за 2021 година ще се проведе на 29 декември от 15:00 часа. Очаква се да бъде гласувано предложението ни от сесията на 22 декември за приемане на разходната част на сметката, предложена от администрацията, но без да се одобри исканото повишение на таксата с 15%.

Ето и материалите:

Покана за ИЗВЪНРЕДНО онлайн заседание на Общински съвет Трявна на 29.12.2020 г. от 15:00 часа

  1. Определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2021 година