„Административен съд, гр. Габрово Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Решение №113/20.05.2021г. на Общински съвет Трявна…“

Това се казва в Решение №128/27.10.2021 г. по делото, образувано по Заповед на Областен управител на Област Габрово, с която се оспорва Решението на Общинския съвет, което щеше да доведе до продажба на част от двора на ДГ „Калина“.

В мотивите към решението фигурират и част от аргументите, с които съветниците Боян Грозев, Кристиян Генев и Маргарита Симеонова сезирахме Областния управител, а именно:

  • „липсва съгласие от министъра на образованието и науката“;
  • „Липсва и преценка дали с редуцирането на площта на ПИ … „за обект за детско заведение“ се нарушават изискванията на Наредба №24/10.09.2020г. за физическата среда…“
  • процесният имот се ползва от физически лица, собственици на съседен имот от дълги години. Този факт не води до извод за отпаднало предназначение на имота(,а) за евентуално за недобро стопанисване или неправомерно ползване.“

С две думи: Както се надявахме, справедливостта възтържествува и Решението на Общинския съвет за продажба на част от двора на ДГ „Калина“ е на практика отменено.

Днешното решение на  Административен съд, гр. Габрово  може да се обжалва от Общински съвет – Трявна пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Предстои да видим дали Общинският съвет ще се възползва от това си право или ще приеме Решението на Съда. Интересно е и дали Председателя ще вземе еднолично това решение, което впрочем е свързано и със съдебни разноски, които при загуба ще останат за сметка на общинския бюджет.

Решение №128/27.10.2021 г.

Сигнал до Областния управител от Боян Грозев, Кристиян Генев и Маргарита Симеонова

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *