Съдбата на  парчето от двора на ДГ „Калина“, което се гласи за продажбаq все още далеч не е решена.

След нашe повторно искане новият областен управител оспорва пред Административния съд повторното решение на Общински съвет – Трявна за обявяване от публична в частна общинска собственост въпросното парче, с което се очакваше да стартира процедурата по продажба.

Мотивите към Заповед РД-02-03-133/09.06.2021 г. са доста по-изчерпателни и включват следните заключения:

  • мотивите за отпаднала необходимост са „бланкетни и не отговарят на обективната действителност“
  • „действителната причина за обявяване на имота, предмет на оспорваното решение от публична в частна общинска собственост е не отпаднала необходимост от ползването му, а постъпило заявление“
  • „не може да се направи извод, че имот с проектен идентификатор 73403.501.3070 е действително с отпаднала необходимост за нуждите на детската градина, а по-скоро може да се направи заключение за степента на „изпълнение” на задължението за стопанисването му“
  • „към преписката по приемане на решение № 113/20.05.2021 г. липсва съгласие от министъра на образованието и науката“
  • „Редуцирането на площта на ПИ с идентификатор № 73403.501.999 (ДГ „Калина“)… би довело и до неспазване изискванията за площ на двора на детското заведение, изискуем съгласно изискванията на Наредба № 24/10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и Наредба Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г.“

Предстои Решението да бъде разгледано от Административен съд – Габрово, който ще го получи с искане от Областния управител  то да бъде отменено като незаконосъобразно.

С пълните мотиви към Заповед РД-02-03-133/09.06.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед РД-02-03-133/09.06.2021 г.

Искане за връщане на Решение 113/20.05.2021 г.

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *