Получихме отговори на поставените от нас уточняващи въпроси за състоянието на „Здравец“ ЕООД и общинските горски територии. Смятаме, че информацията предоставена от ВрИД управител на Дружеството е повече от красноречива и надали се нуждае от допълнителен коментар.
Струва си да обърнете внимание, че при среден приход от кубик отсечена дървесина 45 лева, реално към Община Трявна се начисляват за плащане 7 лева, а 15 лева (повече от двойно повече) отиват за посрещане текущия разход на „Здравец“ ЕООД.

Интересно е и, че сегашните управител и счетоводител пренасят от 2018 година едни 7 000 лева касова наличност, които обаче се оказва, че не са виждали. В изминалите 2 години никой не е сметнал за нужно те да бъдат издирени и използвани за покриване на задължения на дружеството. От друга страна обаче липсата на тези 7 000 лева означава, че свръхзадължеността на дружеството е още по-голяма.

Апропо, ако утре Общинският съвет даде зелена светлина за предложения план за добив на дървесина за 2021 година, според управителя има хипотетична възможност дружеството да получи 90 хиляди лева, ако изсече нови 2250 кубика дървесина. Предвидените разходи, които обаче са сигурни и неизменни, са приблизително 55 хиляди лева. За покриване на задължения „хипотетично“ можем да се надяваме да останат около 35 хиляди, а към 30 септември 2020 година задълженията на „Здравец“ ЕООД възлизат на 167 000 лева, от които свръхзадълженост 103 000 лева.

Най-интересен е обаче последният отговор на госпожа Тодорова,  в който тя казва, че се съобразява с две решения на Общински съвет –  Трявна, с които той като приципал „отказва да предприеме действия за обявяване на дружеството в несъстоятелност“.

Време е този удобен заслон на груповата безотговорност да бъде премахнат и Общинския съвет да приеме законосъобразното решение за започване на процедура по несъстоятелност за „Здравец“ ЕООД и категорично да не допуска това дружество да изсече нови 2250 кубика дървесина от общинските гори през 2021 година!

Отговор от ВрИД управителя на „Здравец“ ЕООД

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *