В отговор на наше заявление внесено на 24 януари от Боян Грозев днес общинска администрация изпрати следните документи за състоянието на двете общински дружества, за които ще има точки в дневния ред на предстоящото в четвъртък заседание на Общински съвет Трявна.

Както е видно от материалите за МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ е предоставена информация към края на годината, докато повечето документи, касаещи „Здравец“ ЕООД са към края на месец септември 2019 година. От тях разбираме, че до края на месец септември „Здравец“ ЕООД има 0,00 лева приходи и 33000 лева разходи за заплати, външни услуги и материали. Какво се е случило в дружеството в последното тримесечие на 2019 година и имало ли е въобще някакви приходи остава неясно.

От плана за погасяване на задълженията на „Здравец“ разбираме, че задълженията на дружеството са станали 202 315.38 лева. Разбираме още, че в петък, на 24 януари, е сключено ново споразумение с НАП Велико Търново за покриване на задълженията на дружеството. Въпросното споразумение не е сред представените от администрацията документи, въпреки че в заявлението изрично бе посочено, че желаем да получим информация за водени преговори и постигнати споразумения за разсрочване на задължения.

В същия план е посочено, че през 2020 година управителя планира разплащане на задълженията към НАП, към общината и за погасяване на задължения по заплати. Чак през 2021 година управителят се надява да започне разплащане на задължения към всички други доставчици на услуги.

Договорът за стопанисване на горските територии – общинска собственост изтича през юли 2020 година.

Анализът на финансовото състояние на „Здравец“ ЕООД също е интригуващ. От него разбираме, че дружеството не разполага със счетоводна информация и може да представи задълженията си в разбивка на лихви и главница единствено за задълженията към НАП.

Заявление за предоставяне на информация

Отговор от кмета на общината

Отговор от инж. Тони Тодорова на запитване от кмета на Община Трявна

Баланс на „Здравец“ ЕООД към 30.09.2019

Собствен капитал на „Здравец“ ЕООД до 31.12.2019

Отчет за приходите и разходите на „Здравец“ ЕООД към 30.09.2019

Баланс на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ към 31.12.2019

Доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ към 31.12.2019

Оборотна ведомост на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ до 31.12.2019

Отчет за паричните потоци на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ към 31.12.2019

Отчет за приходите и разходите на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ към 31.12.2019

Собствен капитал на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ до 31.12.2019

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *