За Нова година след 3-месечно чакане и усърдна кореспонденция най-сетне получихме поне част от исканата информация за случващото се в общинско дружество „Здравец“ през 2021 година и най-вече в периода след като Общински съвет – Трявна реши да освободи управителя на дружеството по взаимно съгласие, считано от 28 февруари 2021 година.

Получихме само Баланс и Отчет за приходите и разходите на дружеството към края на всяко от първите три тримесечия на миналата година. Както повелява традицията получената информация е оскъдна и само повдига допълнителни въпроси и притеснения.

Какво прави впечатление?

В периода януари-март 2021г. дружеството, което поне в първите два месеца все още има персонал (управител), начислява разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 5 000 лева. Очаквано управителят си е начислил възнаграждение и осигуровки, за двата месеца, в които се е водил на работа.

Интересното е, че през второто тримесечие – 1 април до 30 юни, дружеството останало без управител и персонал начислява допълнителни разходи за възнаграждения в размер на 12 000 лева и 2 000 лева разходи за осигуровки.

Повтарям: общо 14 000 разходи за персонал са начислени от дружество, което няма управител и персонал за второто тримесечие на 2021 година.

Паричните средства на дружеството също се държат нестандартно. В представения Баланс на дружеството към 31 март е отчетена касова наличност от МИНУС 2 000 лева и наличност в банка също от МИНУС 2000 лева. Не мога дори да гадая как е възможна отрицателна наличност в касата на дружеството или в банковата му сметка!

Още по-интересно е, че сборът на тези отрицателни наличности по баланс е + 4 000 лева. Тази сума изчезва безследно в Баланса към 30 юни придружена от намалелите с 2 000 лева вземания на дружеството.

Някаква яснота по тези и други мъгливи моменти в представените документи би могъл да внесе хронологичния регистър на дружеството, който въпреки трикратното заявяване от наша страна до момента не ни е предоставен. За това го поискахме отново от кмета и председателя на Общински съвет – Трявна.

Да видим дали ще го получим и кога?

Междувременно решението за стартиране на процедура по несъстоятелност (31 от 25 февруари 2021г.) си остава само на хартия, обещанията на кмета да сезира прокуратурата се отлагат във времето, а общинските горски територии…

За общинските горски територии също има влязло в сила Решение на Общински съвет – Трявна от 27.04 2021 година, с което трябваше да се създаде общинска горска структура, организирана като структурно звено в администрацията на общината.

И това Решение остана на книга, защото два месеца по-късно кметът на общината внесе предложение за промяна в структурата на общинска администрация, което събра 7 гласа „за“, 2 „против“ и 5 „въздържал се“ (гласували 14 съветника).  Това гласуване даде основание на кмета вече 6 месеца да обяснява, че няма мнозинство за създаване на такова звено, при положение, че не просто има мнозинство, но и влязло в сила Решение на съвета.

Предишните откази обаче не спряха кметът да внесе поредно предложение за даване на общинските горски територии за стопанисване на ДГС – Плачковци, което отново бе гласувано и отхвърлено. И с това усилията на администрацията за изпълнение на вече взетите Решения за общинските гори се изчерпват.

А какво става в общинските гори можем само да гадаем… което напомня на времето, когато ги стопанисваше „Здравец“ ЕООД.

Отчети на „Здравец“ ЕООД за първите 3 тримесечия на 2021 година

Допълнително искане за предоставяне на пълни отчети и хронологичен регистър

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *