На сайта на Община Трявна е публикувано за публично обсъждане предложението на администрацията за план-сметка за такса „Битови отпадъци“ за 2022 година, което предвижда увеличение на промила с 10%

Запознахме се в детайл с публикуваното предложение, което може да откриете тук.

В отговор на наше искане на предходно заседание на Общински съвет – Трявна, на общинските съветници беше разпратена и докладна от кмета на Община Трявна за проведеното на 26 ноември заседание на Общото събрание на „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците“.

В края на ноември получихме и справка за извършените разходи по управление на отпадъците в периода от 1 януари до 31 октомври 2021 г.

На база на предложението на аминистрацията и достъпната информация днес изпратихме своя коментар и допълнителни въпроси.

Разбираме, че администрацията предпочита да се застрахова като заложи по-големи количества отпадък от реално генерираните, за да си спокойна работа, но не можем да приемем увеличаването на промила с 10%.

Конкретните ни предложения са:

  1. да бъде планирано намаляване с 10 тона на месец на прогнозното количество депониран отпадък, което ще намали планираните разходи за отчисления и такси за депониране с приблизително 20 000 лева;
    В момента администрацията планира 250 тон на месец, а реално през 2021 година са депонирани средно по 240 тона. Нашето предложение е да бъдат планирани 230 тона на месец.
  2. да бъде планирано количество отпадък, минаващ през сепарираща инсталация от 230 тона на месец, което ще намали планираните разходи за такси за сепариране с приблизително 53 777 лева;
    В предложението на кмета за разходване на парите от отчисления от месец ноември ни бе съобщено, че за сепариране от 1 януари до 31 октомври реално са платени186 555,24 лева, което означава средно по 229 тона на месец (12месеца*81,48 единична цена*229 тона на месец).
    В същото време в мотивите към предложението се твърди, че реално са сепарирани 275 тона на месец, а се планира да се сепарират по 285 тона месечно.

Това са амбициозни, но постижими цели. Близки са до сега постигнатите резултати, поне според предоставената ни информация, а е нормално да очакваме подобряване на тези показатели, предвид внедряването през текущата година на мерки като контейнера за дървесни отпадъци, допълнителния договор с фирма за разделно събиране на отпадъци, купуването и стартирането на услуга с новия контейнеровоз.

Значение ще окаже и реализацията на проект „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери”, чието правилно изпълнение се доказва чрез ръста на количеството битови отпадъци, които са били разделно събрани и/или рециклирани или подготвени за повторна употреба.

Очакваме с интерес отговора на кмета на поставените въпроси и направените предложения.

Писмо до кмета на Община Трявна, вх. № 05 00-286/15.12.2021г.

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *