След изрично изискване по време на заседание на Общинския съвет, няколко обаждания, срещи и мейли днес, със само 7 дни закъснение, получихме подписаната и внесена от Председателя на Общинския съвет Касационна жалба. С нея се атакува пред Върховния адмиинстративен съд Решение 128/27.10.2021 г. на Габровския АС, с което беше отменено Решение 113/2021г. на Общински съвет – Трявна, което в крайна сметка щеше да доведе до продажбата на част от двора на ДГ „Калина“.

Няма да си позволим да коментираме по същество изложените в документа аргументи, тъй като това е работа на съда, пък и снимката казва достатъчно.

Прави обаче впечатление, че Касационната жалба е изпратена без подписи, без входящи номера, а файлът е озаглавен „касационна жалба-препрати.docx“. И в този случай можем да си обясним създаването на отделен файл, който да се разпространи, с убеждението на председателя и хората, които направляват действията му, че  когато получим копие от жалбата ще я публикуваме, което и правим.

Тази теория намира подкрепление и в двукратното посочване, втория път с едър шрифт, на размера на внесената държавна такса – (само) 70 лева.

Това обаче подсеща, че вече неколкократно питаме Председателя какъв е размера на действително направените разходи за юридически услуги за тази сага:

  • консултации за изработване на мотивите към Решение 113/2021 на ОбС Трявна;
  • процесуално представителство за двете заседания на Габровския административен съд;
  • разходи за довеждане на свидетели на Общинския съвет;
  • заплащане на съдебна експертиза от едно вещо лице;
  • въпросната спомената по-горе държавна такса;
  • разходи за подготовка на дългоочакваната касационна жалба…

Отговорът до тук се изчерпва само в тази информация за държавната такса и признание, че тези разходи ще си бъдат за сметка на бюджета на Общинския съвет.

Ще се наложи председателят все пак да ни отговори, най-късно когато делото приключи окончателно, за да теглим чертата и да направим равносметка, колко ще ни е струвало да си изясним юридически издържано ли е едно съмнително от морална гледна точка действие на Съвета.

Жалбата в pdf

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *