Председателят на Общински съвет – Трявна обеща публично да ми предостави касационната жалба, която с неудоволствие призна, че е подписал на отминалото заседания на ОбС, в срок до 29 ноември.

Трябва ли да казвам, че това не се случи?

В понеделник до всички съветници бе разпратен мейл, в който се казва, че адвокатът на общинския съвет е указал на председателя да не разпространява жалбата. Прилагам скрийншот на мейла в оригиналния му вид.

Прочел дребния шрифт още същия отидох в деловодството на Общинския съвет, надявайки се да получа копие на жалбата не на електронен носител, но такова не ми беше предоставено. Аргументът беше, че ако получа копие от  жалбата може другата страна по делото да я получи, преди да бъде придвижена до тях по каналния ред.

Още в петък установих, че жалабата е заведена в електронния регистър на ВАС, ответната страна я е получила, но копие от нея така и не ми беше предоставено, въпреки че изрично се обадих на председателя и го информирах, че и съмнителния му аргумент да отлага вече е отпаднал.

Защо се проявява такова безсмислено упорство?

Възможна причина е убеждението на председателя и хората, които направляват действията му, че  когато получа копие от жалбата ще я публикувам.

А когато съдържанието на жалбата стане публично, ще се разбере, че един от основните аргументи, с които се жали Решението на съда е, че въпросната част от двора се ползва от „други ФЛ – собствениците на ПИ 1002“, което било доказателство за отпадналата му функция.

А междувременно двора на градината освен с изкоп се е сдобил и с наредени бетонни бордюри:

5 месеца разлика – 6 юли – 4 декември

Промените са станали след като ДГ „Калина“ бе поверена на новия си директор, който би трябвало да стопанисва и опазва имуществото на повереното детско заведение.

Между другото Директора на ДГ „Калина“ също проявява завидно упорство. Вече 4 месеца тя прави всичко възможно да не отговори и да отклони простичките ми въпроси дали поддържа мнението на предшественика си за тази сделка и отговаря ли на нормативните изисквания размера на двора на тази сграда на ДГ „Калина“. Оказа се, че единствения начин да получа някакъв отговор е да ангажирам в кореспонденцията ни и РУО – Габрово и Инспектората към МОН.

И въпреки това ясен отговор все още няма.

Дали докато го получим няма в двора да се появи някаква постройка.

Интересно кой ще носи отговорността за това?

ПС: Ето и история на кореспонденцията до този момент:

Писмо до предишния директор от 10 юни 2021г.

3 месеца по-късно 12 дни след встъпване в длъжност на новия директор, след като разбрах, че отговор няма да получа, на 13 септември изпратих напомнящо писмо до Директора с копие до РУО-Габрово и Инспектората към МОН.

На 14 септември получих мейл, с който бях информиран, че новият директор проучва документи и ще ми изпрати своето становище:

След извършеното проучване получих отговор с Изх.№ 82/8.10.2021, че Решенията на Общински съвет не са влезли в сила, но нито Директора, нито обществения съвет на градината ще взима отношение по „вече взети“ Решения.

Същия ден (8.10.2021 г.) изпратих писмо с уточняващи въпроси до Директора, надявайки се да не се наложи отново да въвличам в кореспонденцията ни други институции.

За съжаление се оказах наивен и повече от месец по-късно, на 19.11.2021г., се наложи да изпратя ново напомнящо писмо до Директора и до РУО-Габрово и Инспектората към МОН.

4 дни по-късно получих писмо с Изх. №100/23.11.2021г. от Директора на ДГ „Калина“, в което се заявява претенция за „НЕУТРАЛНА ПОЗИЦИЯ“ и директно ми бе заявено, че становище по поствените въпроси няма да получа.

Естествено нямаше как този отговор да ме удовлетвори и отново същия ден, на 23.11.2021 г. изпратих отново уточняващи въпроси, поучил се от грешката си с копие до Директора и до РУО-Габрово и Инспектората към МОН.

На 1.12.2021 г. ви писмо с № 1002-1782/01.12.2021г. МОН сезира в отговор на моите писма кмета на Община Трявна, като препоръчва да бъдат предприети действия по компетентност.

На 2 декември кметът на Община Трявна изпраща писмо с изх. № ЕО-ТР-1352-001 до Директора на ДГ „Калина“, с което не разполагам. В резултат на това през Деловодството на Общински съвет – Трявна до мен достигна писмо от Директора на ДГ „Калина“ с изх. № 112/02.12.2021г., в което на практика се повтарят вече формулираните уклончиви отговори. Новия момент е, че Директора посочва, че не се знае, колко деца ще има ДГ „Калина“ след „3-6-7 или 9 години“ в контекста на демографските тенденции.

За мен е несериозно Директор на ДГ да се надява децата в Трявна да намалеят, за да можем да редуцираме спокойно двора на ДГ „Калина“ и за това на 3.12.2021 г. изпратих ново писмо до директора на ДГ „Калина“ с все същото настояване за ясни отговори на поставените въпроси.

Оставам с надежда то да се увенчае с така чакания отговор, а и Директора да вземе мерки да стопанисва ефективно и двата двора на ДГ „Калина“!

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *