Днес получих две писма с информация за „Здравец“ ЕООД.

Съдържанието на първото беше направено публично от Председателя на Общински съвет – Трявна по-рано днес. С две думи освободеният с решение на общинския съвет управител на дружеството предприема препоръчаните в моето открито писмо действия да внесе заявление по чл. 141 (5) от Търговския закон, което да разсече Гордиевия възел с уж невъзможното й заличаване от Търговския регистър.

Защо информацията става публична днес, след като входящият номер на заявлението е от 3 септември, не намирам за нужно да гадая.

Другото писмо, което получих днес, беше от кмета на община Трявна в отговор на моето запитване да ми бъде предоставена обобщена счетоводна информация за „Здравец“ ЕООД към края на първото и второто тримесечие на тази година. Тази информация за едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала е задължително предоставена на кмета на общината до края на месеца, следващ отчетното тримесечие по силата на чл. 18 (4) от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Трявна в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

В отговора си обаче кметът на Община Трявна ми съобщава, че такава информация не е предоставяна и не е налична нито за първото, нито за второто тримесечие на тази година за „Здравец“ ЕООД, с което отговорът приключва.

За пореден път нормативните текстове нямат тежест върху „Здравец“ ЕООД и това не личи да тревожи кмета на Община Трявна.

Очевидно госпожа Кръстева вече е забелязала, че отчети от „Здравец“ ЕООД не са получени. Интересно дали вече са изискани, а и кой носи отговорността да ги предостави на кмета в изпълнение на цитирания по-горе член?

Още по-интересно е кой, как и дали изобщо съхранява цялата (счетоводна) документация на дружеството.

Именно тези проблеми и неизвестни прогнозирах през януари, когато дискутирахме внесеното от госпожа Кръстева предложение за освобождаване по взаимно съгласие на управителя на „Здравец“ ЕООД. За това предложих в полето оставено от вносителя да впишем, че Общински съвет – Трявна „не прекратява“ по взаимно съгласие договора за управление на „Здравец“ ЕООД, но предложението събра само 8 гласа „за“.

Сега настоявам чл. 18 (4) от Наредбата да бъде изпълнен.

Настоявам кметът и председателят на Общинския съвет да изискат информация за текущото състояние на „Здравец“ ЕООД и да я предоставят на общинския съвет.

Настоявам и да се изясни кой и как съхранява документацията на „Здравец“ ЕООД докато ние се чудим как да решим „нерешими“ проблеми.

Заявление и становище от инж. Тони Тодорова с вх.№ 393/03.09.2021г. в системата на ОбС Трявна

Решение №587 на кмета на Община Трявна за предоставяне на информация ЗДОИ

Запис от сесия на Общински съвет – Трявна – дебат и гласуване прекратяване на договора на Тони Тодорова

Снимка: PxHere

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *