Получихме отговор* от РЗИ на зададените въпроси за качеството на водата в чешмите на територията на Община Трявна и поставените табели „Водата не е годна за пиене!“ .

От него става ясно, че РЗИ замерва периодично водата от всеки един местен водоизточник  (МВ), който е регистриран по съответния законов ред. На територията на Община Трявна има 12 такива чешми: 3 в кметство Плачковци:

 • „Бялата чешма“ на ул. Билка;
 • Плачковци център;
 • кв.Късовци

и 9 в град Трявна:

 • „Тепавици“;
 • до “стадиона“;
 • до “бензиностанцията“;
 • под “гробищата“;
 • ул.„Христо Ботев“ (Желевата);
 • „Кисийска мера“;
 • „Козела“;
 • „Чучура“;
 • ул.„Белчо Белчев“ .

Още на 21 април 2021 година са установени отклонения по показател „коли титър“ в три от тях – „Тепавици“; до „стадиона“ и до „бейзиностанцията“.

На 21 юли 2021 година са установени нитрити и отклонение по показател „коли титър“ във водите от „Бялата чешма“ на ул. Билка и Плачковци център – град Плачковци. На същата дата са установени отклонения само по показател „коли титър“ във водите от „Чучура“, от чешмичката на ул.„Белчо Белчев“ и чешмата „под гробищата“ в град Трявна.

На 14 юли 2021 година е взета нова проба от „Чучура“ и тя показва същите отклонения.

Общо 8 стават местните водоизточници, за които е установено отклонение в качеството на водите (в горния списък в удебелен шрефт).

След всяко от замерванията РЗИ е съставяло Предписание на Община Трявна за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки – за основно почистване и дезинфекция на каптажите и поставяне на табела.

Община Трявна е поставила на 6 чешми табели, че водата е опасна- „Тепавици“; до „стадиона“; до „бензиностанцията“; „Чучура“ – град Трявна и „Бялата чешма“ на ул. Билка и Плачковци център – град Плачковци.

В писмото на РЗИ недвусмислено се посочва, че отговорност и задължеие на Община Трявна е предприема мерки за гарантиране качеството на водата, предназначена за пиене, включително почистване и дезинфекция на каптажите.

Очакваме отговор на поставените въпроси и от Община Трявна, в който се надявам да ни информират, че почистване и дезинфекция на каптажите на чешмите с установено отклонение вече са планирани и ще се проведат в най-кратък срок, за да можем да пием чиста изворна вода.

*Искам да благодаря на д-р Пенчоков за професионалния и изчерпателен отговор, който беше получен буквално за дни в тази сложна ситуация, с която се справя РЗИ!

Питане до РЗИ и Община Трявна

Отговор на РЗИ

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *