Днес се проведе първото заседание по Адм. дело №140 по описа на АС за 2021 година, образувано по Заповед на Областен управител на Област Габрово, с която се оспорва като незаконосъобразно Решение №113/20.05.2021г. на Общински съвет Трявна.

Припомням, че решението е за преобразуване от публична в частна общинска собственост, което ще направи възможна последваща продажба на част от двора на ДГ „Калина“ в Трявна.

Съдът даде ход на делото, като адвокатът упълномощен от председателя на Общински съвет – Трявна, поиска експертиза и довеждане на двама свидетели. Въз основа на тези искания делото беше отложено и предстои следващо заседание, което беше насрочено за 28 септември 2021 година.

Междувременно така изглежда въпросният участък от двора на детска градина „Калина“ към днешна дата. Изкопните работи са спрели, но и детската градина не е предприела стъпки по изпълнение на разпоредбите на новите наредби, уреждащи площите в двора на детските заведения, на които в момента очевидно не отговаря.

Струва си да отбележим, че  в Капиталовата програма на Община Трявна за 2021 година има предвидени 18 000 лева за „Ремонт на настилки и алеи в двора на ДГ „Калина“, гр. Трявна“. Все още не е получена поисканата на 20 май справка за това по кои позиции от Капиталовата програма вече са сключени договори и с какви параметри.

Ще бъде интересно да разберем, как ще бъде или вече е възложена тази позиция, с какви дейности и обхват –дали Община Трявна ще възложи дейности в частта от двора, която очевидно има желание да бъде продадена или удобно отново ще си спести дейности там, за да може убедено да се твърди, че тази част не се стопанисва добре и е по-добре да се продаде.

Ще ви държим в течение!

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *