Изключително бързо реагира администрацията на искането ни за получаване на допълнителни материали към предоставените такива за сесията на Общински съвет – Трявна, насрочена за 25 март.

Поискахме Писмото от РИОСВ – Велико Търново за възстановената сума от отчисления с инструкции как могат да се разходват тези средства:

Писмо ЕО-ТР-108/28.01.2021 г.

Поискахме още сравнителен анализ било/става на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна:

Проект за изменение на наредбата – Анализ

Получихме в по-добра резолюция проекта на схема за преместваеми обекти в ЦГЧ на гр. Трявна, както и цитирания в предложението Констативен протокол:

Проект

КП № 33-00-156/06.07.2020 г.

От отговора разбрахме, че водопровода и канализацията под улица „Черновръх“ не се нуждаят от ремонт, тъй като такъв е извършен през периода 2004-2007 година. Предоставен беше и проекта за реконструкция на улицата, който е доста обемен и публикуването му би било по-трудно. Публикуваме обаче обяснителната записка и количествено-стойностната сметка, от които е видно какво ще се прави и срещу каква сума.

Обяснителна записка „Черновръх“- част пътна

Количествено-стойностна сметка

Разбрахме, че ремонта на Керамичната работилница е приключил на 15 февруари и получихме протокол за извършените работи на стойност 18 871.20 лева

Протокол обр.19

Ето и пълния отговор на кмета на общината на поисканите допълнителни документи:

Отговор

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *