Снимка: Pxhere

Вече един месец не получавам отговор от Община Трявна за съдбата на проектно предложение „Канализационен колектор в  гр. Трявна“, за кандидатстването с което Общински съвет – Трявна даде съгласие с Решение № 112 от 28.05.2020 г.

Официалното ми питане е регистрирано с вх. № 05 00-230/ 14.12.2020г. в деловодната система на Община Трявна. На 4 януари припомних на госпожа Кръстева, че нямам отговор на питането си, потърсих двукратно съдействие от Председателя на Общинския съвет, но отговор така и не получих, което признавам ме учудва.

 Поставените въпроси са по-скоро рутинни, но явно отговорите им са прекалено трудни за кмета на Община Трявна. Ето ги и тях:

  1. Какъв е размерът на търсеното финансиране и какви са основните разходи?
  2. Кога е подадено проектното предложение?
  3. Има ли последваща кореспонденция между Община Трявна и ПУДООС?
  4. Ще се припокриват ли трасето на колектора и ремонтните дейности на улица „Украйна“?
  5. Кога (най-сетне) ще започне ремонта на разкопаната улица „Украйна“?

Единствената информация, която Общинският съвет все пак получи за този проект е , че е внесен в ПУДООС на 13 май 2020 година. Администрацията сподели още:

„В настоящия момент сме на финалната права за издаване на Разрешение за строеж – изработва се Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект /фаза технически проект/ …, който ще е основание за издаването на PC (разрешение за строеж) след като са направени и съгласуванията с всички институции, контролиращи подобни инвестиционни намерения – РИОСВ, Енерго-про, Басейнова дирекция. С писмо изх. № КАН-7/20.05.2020г. наш вх. № 0403-8 от 22.05.2020г. ни е отговорено, че представеното намерение не попада в обхвата на приетите приоритети и не е допустим за финансиране към този момент.“

Няколко неща правят впечатление в тази информация:

  1. Проектът е подаден към ПУДООС преди гласуването на предложението за това, което не е толкова тревожно. Тревожното е, че Община Трявна е получила отказ за финансиране на 22 май, 6 дни преди гласуването на предложението в Общински съвет, а никой не сметна за нужно да информира съветниците, че дебатират и гласуват внасянето на проект, който вече е отхвърлен.
  2. Въпреки отказа за финансиране от ПУДООС, Община Трявна е на „финалната права“ за издаване на Разрешение за строеж, изработвайки  Комплексен доклад. Това се случва без общината да има одобрено финансиране за проекта дори от собствената си Капиталовата програма.

Виждайки нежеланието на община Трявна да ми предостави информация за проектното предложение, потърсих алтернативен източник. Днес поисках от ПУДООС информация какъв е размерът на отказаното финансиране, поискано от Община Трявна и има ли последваща кореспонденция между Община Трявна и ПУДООС. Целта ми е да си обясня някак действията на администрацията и да разбера има ли промяна в позицията на ПУДООС и вероятност да се осигури финансиране за реализацията на този проект.

Очаквам да получа отговор поне от тази институция и съм притеснен от нежеланието за споделяне на информация, демонстрирано от ОА и кмета на общината.

Питане до кмета на общината

Питане до ПУДООС

Снимка: Pxhere

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *