Уважаеми тревненци,

Преди месец Общински съвет Трявна прие увеличаване на такса битови отпадъци с 4%. За да избегнем увеличаването на таксата и в следващите години, всички ние, на индивидуално и колективно ниво, трябва да променим отношението си към отпадъците.

Наближава пролет и всеки започва да почиства двора и градинката си. Какво да правим с шумата и тревата и как да ги превърнем в компост, неслучайно известен като „черно злато“, вместо да ги хвърляме на боклука.

За да научим малко повече и заедно да работим в положителна посока, Ви каним на среща – дискусия с Данита Заричинова, представител на екологично сдружение „За Земята“, с която ще поговорим на тема „Разумно управление на отпадъците. Разделно събиране на биоразградим отпадък.“

31 януари 2020 г. (петък); 17.30 ч.

Зала „Дръзновение“, гр. Трявна

Преди това Ви каним да попълните наша анкета, която цели да проучи настроението на жителите на общината по въпроса.

https://forms.gle/zujKZwQ4L4Yq9Tas7