Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 29 август 2023 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие 29 август 2023 г.

 1. Избор на съдебни заседатели за Районен съд – гр. Трявна
 2. Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Габрово
 3. Разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски“
 4. Разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“
 5. Разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“
 6. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2022г.    
  Отчет
  Приложение 1
  Приложение 2
  Приложение 3
  Приложение 4
  Приложение 5
  Приложение 6
  Приложение 7
  Приложение 8
  Приложение 9
  Приложение 10
  Приложение 11
  Приложение 12
  Приложение 13
  Приложение 14
  Покана за обсъждане
  Протокол от обсъждане
 7. Отдаване под наем на помещение – лекарски кабинет в Поликлиника
 8. Продажба на общинско жилище, ул. ”Патриарх Евтимий” №103
 9. Запис на заповед – аванс по проект за ремонта на „Захари Петров“ и „Цаньо Шишков“
 10. Запис на заповед – модулна сцена
 11. Запис на заповед – аванс по проект за Обшински пътища
 12. Отдаване под наем Божковска поляна
 13. Безлихвен заем – разработване на стратегия за МИГ „Дряново-Трявна — в сърцето на Балкана“