Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности на 27 юни 2023 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие 27 юни 2023 г.

 1. Отдаване под наем на кабинети по дентална медицина в ОУ „Проф. П.Н.Райков“ и СУ „П.Р.Славейков“
 2. Отдаване под наем на помещение в Етнографски комплекс за образователен – арт център
 3. Отдаване под наем на детски кът в Етнографски комплекс за нов медицински център
 4. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот – Бюро по труда
 5. Определяне цена за 10м2 от ПИ „Асеневци“ 7
  Доклад за оценка
 6. Обявяване от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 73403.561.189 – водоснабдяване Кисийци
 7. Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора

Допълнителни предложения:

 1. Отдаване под наем ателие Славейково школо
 2. Промяна в условията за ползване на хоспис – Дряново
 3. Промяна в Капиталовите разходи – допълнителни средства за път Кисийци и отпадане на стъпала „Златьо Ошански“-„Димитър Горов“