25.06.2024 г. 13:30 – Заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

25.06.2024 г. 13:40 – Заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

25.06.2024 г. 13:50 – Заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията  и благоустрояване

25.06.2024 г. 14:00 – Съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и дружества с общинско участие

 1. Продажба на имот – частна общинска собственост с построената в него сграда – кв. Хитревци
  Заявление, скица, актове и снимки
 2. Продажба  на   пристройка  /тераса/ – „Възрожденска“ 18
  Актове, договор и снимки
 3. Разрешение наемателят да приготвя целогодишно храна в стол на ОУ „Проф. П.Н.Райков”
  Заявление и съгласие на директора
 4. Записи на заповеди по проект  “Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ „Пенчо Славейков 1871“
  Образец
 5. Начална тръжна цена за продажба на имот и сграда в село Фъревци – 39 000 лева
  Решение на ОбС и доклад за оценка
 6. Удължаване срока за предоставянето на услуги по Проект „Грижа в дома в община Трявна“
 7. Безлихвен заем от централния бюджет за окончателно плащане по проект  “Реконструкция на улици в град Трявна“ – „Цаньо Захариев“ и „Захари Петров“

Допълнителни предложения:

 1. Извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК“
  Писмо от областния управител/председател на АВиК
  Предложение по т. 1 – определяне препоръчителния размер на вноската на държавата
  Предложение по т. 2 – Анекс към договора за стопанисване на ВиК инфраструкутра