Както разбирам съм бил използван за оправдание от тревненска „магазинерка“, която, видите ли, съм бил „сплашвал“ да не събира подписи […]
Знаете ли че,…?За по-малко от два месеца община Трявна вече за втори път кандидатства за пари за ремонт на този […]
Отговарям в отворено писмо на колежката Нели Цанева, която вчера заяви, че ще се въздържи от гласуване по предложението на […]
Във връзка с публикация в „елитна медия“ с името и лика ми и в качеството ми на общински съветник, издигнат […]
На сайта на Община Трявна е публикувано за публично обсъждане предложението на администрацията за план-сметка за такса „Битови отпадъци“ за […]
Последователност, предвидимост, в интерес на гражданите… Добре звучи, но днес Общински съвет – Трявна отхвърли с 13 гласа „Въздържал се“ […]
Миналия четвъртък чух, а днес и прочетох в новия брой на „Тревненска седмица“, че подвеждам „обществеността в нашия град“. Силни […]
В отговор на Писмо от Община Трявна с изх. № 16 00-12-001/16.06.2021 г., с което се иска принципно решение от […]
С колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев внесохме в областна администрация искане решението на Общински съвет- Трявна за продажба на […]
С колегите Маргарита Симеонова и Кристиян Генев внесохме в областна администрация искане да бъде върнато за преразглеждане Решение № 75/27.04.2021 […]