Изпълниха се първите три тримесечия от годината. Наближава моментът, когато администрацията ще внесе своето предложение за план-сметка за Такса битови отпадъци за 2021 година.

Приемането на това решение би трябвало да е предшествано от сериозен диалог, внимателен анализ на свършеното през отминалата година и възможностите за оптимизация на разходите и насърчаване на добри практики.

За да се проведе подобен дебат и да бъде той наистина ползотворен и градивен е нужно да разполагаме с достатъчна информация.

Водени от тази логика отправихме поредното си питане към Общинска администрация за изпълнението на план-сметката към 1 октомври, за напредъка по започнатите проекти в сектора и за направеното до момента за разделно събиране на отпадъка и постигане на целите по Закона за управление на отпадъците (което би спестило сериозни разходи за отчисления на общинския бюджет).

Очаквам с интерес отговора на администрацията, който естествено ще бъде публикуван, за да послужи за основа за предстоящия дебат за план-сметката за Такса битови отпадъци за 2021 година.

Б. Грозев

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *