Изминаха 6 месеца от заличаването на пешеходната пътека на ул. „Стара планина“ № 85 в Трявна. Този немалък отрязък от  време доказа, че взетите мерки не постигат целта си – прекратяване на незаконното преминаване на ЖП линията и гарантиране безопасността на гражданите.

Напротив, преминаването продължава и дори е още по-рисково, тъй като вече няма и пешеходна пътека.

На последното заседание на общинския съвет попитах общинска администрация от къде би трябвало да минават пешеходците, когато ЖП прелезът е затворен за ремонт или по друга причина, но не получих отговор.

Днес, 12 юни, заедно с колегите Кристиян Генев и Маргарита Симеонова внесохме в деловодството на общински съвет предложение за едно решение, което ще постигне търсената от администрацията цел – да осигури безопасното и законосъобразно пресичане на пътното платно и ЖП линията от пешеходци, но ще осигури и удобството на гражданите и при това няма да е нужно извършването на прекомерни разходи от общинския бюджет.

След възникнала дискусия в социалните мрежи качвам и тук извадки от приложимата нормативна уредба.

В Закона за железопътния транспорт се посочва, че нови прелези се изграждат в съответствие с Наредба 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, която е цитирана и от инж. Райков от ЖП секция Горна Оряховица. Цитираните членове също се отнасят до нови ЖП прелези, а тук говорим за обезопасяване на пешеходна пътека.
Пешеходните пътеки обаче са предмет на Наредба 4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези и в нея изрично се посочва, че изискванията за прелезите не се прилагат за пешеходни пътеки. В същата наредба има типови чертежи за обезопасвяне на ЖП пешеходни пътеки и реда, по който те се откриват и устройват.

  • ЗАКОН за железопътния транспорт

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 47 от 2015 г.)

Проектирането и строителството на железопътни линии, железопътни гари и други обекти и съоръжения от железопътната инфраструктура, както и на железопътните прелези се извършват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  • НАРЕДБА № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура

Чл. 83. (1) Пресичането на железопътните магистрали и железопътни линии категория  с пътища и улици се осъществява на различни нива.

Чл. 175. (1) Не се допуска строителството на нов прелез на железопътни магистрали, железопътни линии категория I, през коловозите и стрелките на гарите.

  • НАРЕДБА № 4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези

Чл. 4. (2) За преминаване на пешеходци през жп линия се изграждат пешеходни пътеки, към които не се прилагат изискванията за прелезите.

Чл. 51. Пешеходни пътеки се откриват, устройват и закриват по решение на комисията по чл. 46. Разходите за откриването и поддържането им са за сметка на съответните предприятия или общини (примерно ситуационно положение на пешеходна пътека е показано в приложение № 7).

С нашето предложение и примерната схема за нужните промени можете да се запознаете в прикачените файлове.

Можете да прочетете и кореспонденцията между администрацията и ангажираните институции, който изисках след дискусията по темата в обществото и на заседания на общинския съвет.

Предложение
Схема
Кореспонденция

Боян Грозев

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *