Както знаете на 28 май се проведе заседание на Общински съвет – Трявна. На това заседание бе разгледано и предложение от нашата група за дарение на приложение за електронно гласуване в общинския съвет и неговите комисии. Заедно с мобилното приложение се осигуряват обучение и безсрочна поддръжка на платформата.

Приемането на това дарение би позволило, без от общинската хазна да излезе и лев,  да се изпълни голяма част от взетото през януари решение за въвеждане на електронен общински съвет и да направи възможно проследяването на гласуванията по дадено предложение на всеки един от съветниците не само в реално време, но и за отминали заседания.

Не неочаквано и все пак за голямо наше съжаление предложението ни беше отхвърлено единодушно от всички останали общински съветници – единствените два гласа „за“ бяха нашите.

Странна беше дискусията, която предшества това гласуване. Получихме според нас абсурдното предложение да оттеглим точката, за да може в конкурентна среда да бъде сравнен нашия безплатен софтуер с друг, който може да бъде закупен от Община Трявна срещу сума надхвърляща 10 хиляди лева.

Беше ни обяснено, че предложението ни може да е било актуално по време на извънредното положение, но вече няма смисъл. Интересно защо тогава решението за електронен общински съвет, в който има точка за електронно гласуване беше взето много преди в България изобщо да се заговори за извънредно положение.

Дадени ни бяха за пример учениците, които за няколко дни преминаха в режим на онлайн обучение с подръчни средства и ни бе посочено, че общинския съвет също толкова успешно би могъл да се справи с подобна ситуация, ако това се наложи. Защо да се справяме как да е, щом ни се предлага безплатен продукт създаден именно с тази цел, не стана ясно.

Имаше общински съветници, които бяха засегнати, че сме направили предложение на Общински съвет – Трявна да бъде направено дарение от политическа сила. В крайна сметка, всички сме поели ангажимент да работим в името на гражданите и ако това може да им спести средства като в същото време им показва ясно вота на всеки съветник поотделно, не разбираме защо трябва да ги обижда лично или да се приеме като неуважение към целия съвет като законодателен орган. Нашата цел е била и продължава да бъде да изпълним безвъзмездно волята на същия този общински съвет за осигуряване на възможност за електронно гласуване.

Интересен момент беше, че след постъпило предложение за прекратяване на дебата и преминаване към гласуване председателят даде думата на заместник-кмета Маринов, който единствен е придружил г-н Петров  на презентацията на софтуера на компанията, на чиято оферта се крепят надеждите на колегите за електронен общински съвет и наречена „Фирмата с главно Ф“ по време на вчерашните дебати.  Той опита да сравни двата предложени  софтуера – за дарение и за покупка – без да е работил нито с единия и без дори да е общински съветник. При това, според нас поради незнанието си, той направи няколко твърдения, които по наше мнение са напълно неверни, за да не ги нарека манипулативни.

След края на изказването на заместник-кмета,  председателят двукратно отказа на Боян Грозев правото на реплика с аргумента, че вече сме в режим на гласуване.

Действително гласуването бе проведено и резултатът е ясен.

Предстои да видим колко качествен и колко скъп софтуер ще бъде закупен за постигането на заветната цел – електронен общински съвет в Трявна!

В заключение и тук, както и по време на дебатите вчера, ще използвам  крилатата фраза: „Насила можеш да вземеш, но не можеш да дадеш“.

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *