На заседанието си във вторник Общинския съвет не успя да вземе законосъобразно решение за бъдещето на „Здравец“ ЕООД. Това ни изправя пред интересен казус, във връзка с който днес изпратих писмо до управителя на общинското дружество, в което задавам 3 въпроса:
1. Потвърждава ли управителят моето заключение, че „Здравец“ ЕООД се намира в състояние на свръхзадълженост съгласно дефиницията на чл.742, ал.1 от Търговския закон: „Търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения“?
2. Ако твърди, че управляваното от нея дружество не е в състояние на свръхзадълженост, моля госпожа Тодорова да сподели аргументите си в подкрепа на тази теза.
3. Ако потвърждава, че „Здравец“ ЕООД е свръхзадължено, какво смята да предприеме в качеството си на управител в съответствие със законовите разпоредби – чл.626. ал.1 от ТЗ „Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност.“?
Боян Грозев


No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *