https://www.flickr.com/

На отминалото заседание на Общински съвет – Трявна с нескрити и дори умишлено търсени  емоции и патос кметът на Община Трявна госпожа Кръстева и общинския съветник Таня Рачева представиха  като безспорна хипотетичната невъзможност на госпожа Тони Тодорова да се отпише като управител на „Здравец“ ЕООД, поради която „по отношение на горските територии Община Трявна е изпаднала в “Параграф 22“ (госпожа Рачева) и „в момента сме в едно положение, в което няма какво да направим“ (госпожа Кръстева).

С отворено писмо до госпожа Кръстева и госпожа Рачева отговарям на изразените от тях притеснения и позовавайки се на отказа на Агенция по вписванията посочвам лесно изпълним курс на действие, който да доведе до окончателно законосъобразно приключване на тази позорна за Общински съвет – Трявна сага.

Очаквам в рамките на 7 дни от получаването на настоящото писмо в деловодството на Общински съвет – Трявна да бъде входирано заявление по чл. 141, ал. 5 от Търговския закон. Настоявам да спрем с емоционалните изблици, а вместо това да се придържаме към законоустановените процедури за решаване на „неразрешимия казус“ със „Здравец“ ЕООД.

Ако това не се случи ще бъда принуден да сезирам компетентните органи за умишлено бездействие по отношение на Общинско дружество „Здравец“ ЕООД проявено както от управителя Тони Тодорова, така и от ръководството на Община Трявна.

Отворено писмо от Боян Грозев до Силвия Кръстева и Татяна Рачева

Заявление (образец)

Указания от Агенция по вписванията

Отказ от Агенция по вписванията

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *