П Р О Т О К О Л №1 от тържественото заседание ТУК

П Р О Т О К О Л №1 от заседание на 10 януари 2020 г.

П Р О Т О К О Л №2 от заседание на 23 януари 2020 г.

П Р О Т О К О Л №3 от заседание на 30 януари 2020 г.

П Р О Т О К О Л №4 от заседание на 11 февруари 2020 г.

П Р О Т О К О Л №5 от заседание на 27 февруари 2020 г.

П Р О Т О К О Л №6 от заседание на 26 март 2020 г.

З А П И С от заседание на 27 август 2020 г. част 1

З А П И С от заседание на 27 август 2020 г. част 2

З А П И С от заседание на 24 септември 2020 г. част 1

З А П И С от заседание на 24 септември 2020 г. част 2

З А П И С от заседание на 29 октомври 2020 г.

З А П И С от извънредно заседание на 5 ноември 2020 г.

З А П И С от онлайн заседание на 26 ноември 2020 г.

З А П И С от онлайн заседание на 22 декември 2020 г.

З А П И С от онлайн заседание на 29 декември 2020 г.

2021 Г О Д И Н А

З А П И С от онлайн заседание на 28 януари 2021 г.

З А П И С от заседание на 18 февруари 2021 г. – бюджет

З А П И С от онлайн заседание на 25 февруари 2021 г.

З А П И С от онлайн заседание на 25 март 2021 г.

З А П И С от заседание на 27 април 2021 г.

З А П И С от заседание на 20 май 2021 г.

З А П И С от заседание на 1 юни 2021 г.

З А П И С от заседание на 24 юни 2021 г.

З А П И С от заседание на 28 юли 2021 г.

З А П И С от заседание на 26 август 2021 г.

З А П И С от заседание на 30 септември 2021 г.

З А П И С от заседание на 28 октомври 2021 г.

З А П И С от заседание на 25 ноември 2021 г.

З А П И С от заседание на 22 декември 2021 г.